EXPERIMENTÁLNÍ MALOVÁNÍ

EXPERIMENTÁLNÍ MALOVÁNÍ znamená, že při tvorbě experimentujeme a tím můžeme svobodně vyjádřit své prožitky. Tvoříme na velké formáty čtvrtek, desek nebo na plátno. V celé historii umění se objevilo mnoho umělců, kteří nacházeli inovativní způsoby tvorby a kteří často odmítali tradiční metodu štětce na plátně. 

Od průkopnických malířských stylů abstraktních expresionistů až po ohromující modernisty je experimentování klíčem k vytváření velkých uměleckých děl.

Zde je několik technik, které na našich kurzech používáme:

KOLÁŽ

Koláž je umělecké dílo z mnoha různých materiálů jako je papír, novinový papír, fotografie, stužky a další ozdoby připevněné k podkladu, kterým může být třeba silný karton nebo deska. 

Koláž je možné sestavit i z jiných předmětů. Slovo koláž pochází z francouzského "coller", které v překladu znamená lepit. Díky experimentování s nejrůznějšími materiály a technikami dosáhnete úžasných výsledků. 

STŘÍKÁNÍ A KAPÁNÍ 

Jackson Pollock je patrně nejznámější umělec této techniky, kdy na plátna prostřednictvím náhodných pohybů stříkal a kapal barvy. Jeho ikonická technika spočívala v položení plátna na podlahu, poté kapáním a stříkáním barev na ně pomocí tyčinek, kuchyňských nástrojů a dokonce i jeho holých rukou.
I dnes mnoho umělců pokračuje v experimentech s touto technikou a předvádí akční obrazy v neformálním stylu jako nadčasový formát.

GRAFFITI

V obecném smyslu jde o druh neoficiálního a nelegálního výtvarného úmění, objevujícího se ve veřejném prostoru psaním nebo malbou. 

My však techniku nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně šablon používáme zcela legálně na vlastní desce nebo plátně.

Graffiti vychází z původního řeckého slovesa "grafein" neboli psát. 

MALOVÁNÍ PRSTY

Malování prsty není jen pro děti - současná impresionistická malířka Iris Scott ukazuje, že tato klasická forma meditativní "hry" může ve skutečnosti přinést neuvěřitelné výsledky.

Pomocí ruky namísto štětce vytváří Scott živé, velkorysé portréty zvířat a další, které jsou plné ohromujících detailů a textury. 

TEČKOVÁNÍ

Je také známé jako pointilismus. Tato technika je prostě magická! S pomocí teček můžete ve svém výkresu vytvořit plynulé přechody a úchvatné sametové textury.. 

Čím více bodů přidáte, tím tmavší bude oblast. Techniku tečkování používali již původní obyvatelé Austrálie a technice se někdy říká také Aboriginal technika.

PRO AKTUÁLNÍ NABÍDKU TERMÍNŮ WORKSHOPŮ KLIKNĚTE ZDE: